Werkwijze van praktijk De Vlieger:

In de praktijk wordt op een fijne en doelgerichte manier aan de persoonlijke ontwikeling gewerkt door gebruik te maken van verschillende technieken.
De technieken zijn: adembewustwording, ontspannings- en visualisatieoefeningen, lichaamsoefeningen, creatieve technieken, helend tekenen, NLP en cranio sacraal relaxatie.
Samen met jou werken we aan jou heling, aan jouw balans en de oplossingen van je problemen. Doordat er met zoveel technieken gewerkt kan worden, is er voor ieder mens een behandeling op maat.
  • Ik begeleid zowel kinderen als volwassenen.
  • Ik werk zowel individueel als met groepen.
  • Ik betrek de ouders bij de behandeling en de begeleiding van het kind
  • Ik bied workshops en cursussen voor zowel kinderen als volwassenen.
Na het maken van een afspraak volgt een intakegesprek. Bij een consult voor een kind is een intakegesprek met de ouder en het kind. Daar waar gewenst is het ook mogelijk om een intakegesprek alleen met de ouder te hebben.
In het intakegesprek vertel je je verhaal en leg ik mijn werkwijze uit. Hierna maken we een plan van aanpak voor jou en/of jouw kind. Samen overleggen we wat de mogelijkheden zijn.
Een consult duurt ongeveer een uur. Na een aantal behandelingen evalueren we de afgelopen periode en besluiten we samen hoe we verder gaan.
De behandeling zal bestaan uit een van de volgende technieken of een combinatie daarvan.

Cranio sacraal relaxatie
Cranio Sacraal therapie is een manuele geneeswijze. De basis van Cranio Sacraal therapie wordt gevormd door het ritme van het zenuwstelsel. Het cranio-sacraal systeem is een fysiologisch systeem dat in het lichaam werkzaam is naast het ademhalingsysteem en het systeem van hart en bloedvaten. Het volgt zijn eigen ritme. Het beweegt in een constant ritme van uitzetten en inkrimpen en is van levensbelang voor de ontwikkeling, groei, functie en voeding van het gehele zenuwstelsel. Men noemt het ook "de ademhaling van het zenuwstelsel". Deze beweging (ritme) is door het gehele lichaam te voelen en vormt de basis van Cranio Sacraal therapie Een verstoring of blokkade van dit natuurlijke ritme heeft een negatieve invloed op de hersenen, op het ruggenmerg en daardoor op het functioneren van het centrale zenuwstelsel. De naam is afgeleid van de Latijnse woorden cranium (de beenderen van de schedel) en sacrum (heiligbeen).

Alles wat een mens overkomt in het leven op fysiek of emotioneel gebied geeft een weerslag in het lichaam. De gevolgen van het geboortetrauma en de opvoedingsperiode, maar ook gevoelens van pijn, woede, angst en stress, ongevallen (groot of klein) die ons overkomen, worden ergens in ons lichaam opgeslagen in de vorm van spanning. Op den duur ontstaat er een druk op het Cranio Sacrale systeem waardoor beperkingen of blokkades ontstaan. Dit heeft rechtstreeks effect op het functioneren van het zenuwstelsel en kan zich op den duur gaan uiten in uiteenlopende klachten van fysieke, maar ook van emotionele aard. Door het mechanisme van druk en tegendruk is het ook mogelijk dat de oorsprong van de klacht ergens anders in het lichaam zit, dan daar waar het zich manifesteert.
Het ritme van inkrimpen en uitzetten is voor een therapeut met de handen overal in het lichaam waarneembaar, net zoals de hartslag op de pols. Daar waar het ritme echter niet of nauwelijks nog te voelen is, geeft aan dat er een verstoring of blokkade zit. Zo kan elke onevenwichtigheid of disfunctie in het lichaam gevonden worden.
De behandeling vindt geheel gekleed plaats op tafel, op schoot bij een van de ouders/verzorgers of spelend op de grond. De behandeltechnieken van cranio-sacraal therapie zijn zacht. Door in contact te komen met het ritme wordt er met de handen meegegaan in het ritme en een lichte druk op het systeem uitgeoefend. Hierdoor wordt het lichaam uitgenodigd zich te ontspannen en ruimte te scheppen.
Gedurende dit proces ontstaat er een intens diepe ontspanning in lichaam en geest waardoor het zelfhelende vermogen van het lichaam weer in werking treedt. Klachten verminderen of verdwijnen.

Bij een cranio sacraal behandeling bij babyís kunnen problemen die tijdens het geboorteproces zijn ontstaan worden opgelost. Ook bij diverse klachten bij kinderen heeft cranio sacraal therapie goede effecten. Bij kinderen met gedrags-, emotionele- en leerproblemen o.a. bij hyperactieve kinderen, onzekere en gevoelige kinderen En ook bij kinderen met dyslexie en leerstoornissen heeft een cranio sacraal behandeling goede resultaten.

NLP
NLP is voor een groot deel gewijd aan leren hoe je effectiever kunt denken en effectiever met jezelf en anderen kunt communiceren.
Neuro heeft betrekking op je zenuwstelsel. NLP is gebaseerd op de gedachte dat we de wereld via onze zintuigen ervaren en dat we onze sensorische processen vervolgens omzetten in denkprocessen, zowel bewuste als onbewuste denkprocessen. Denkprocessen activeren het neurologische systeem dat op zijn beurt van invloed is op onze fysiologische functies, onze emoties en ons gedrag.
LinguÔstisch verwijst naar de manier waarop mensen van taal gebruikmaken om de wereld zin te geven, ervaringen vast te leggen, in begrippen om te zetten en aan anderen mee te delen. In NLP is linguÔstiek de studie van hoe de woorden die je spreekt, je ervaring beÔnvloeden.
Programmeren sluit nauw aan op leer theorieŽn en houdt zich bezig met de vraag hoe we ervaring coderen en mentaal representeren. Jouw persoonlijke programmering bestaat uit je interne processen en strategieŽn (denkpatronen) waarmee je beslissingen neemt, problemen oplost, leert, evalueert en resultaten boekt. NLP laat mensen zien hoe ze hun ervaringen op andere manieren kunnen coderen en hoe ze hun interne programmering zodanig kunnen ordenen dat ze de resultaten behalen die ze willen.

Adembewustwording
Adembewustwording is ervaren wat een juiste adem voor je kan doen,
meer rust, meer in je eigen kracht en in harmonie blij en gelukkig zijn.

Ademen is leven. Adem is er altijd, ons hele leven lang. Door het ademen ontstaat er een bewustwording. Hierdoor wordt je ook bewust van je eigen lichaam. Tegenwoordig ademen veel mensen heel oppervlakkig, we noemen dat een hoge ademhaling, een borstademhaling. Door deze hoge ademhaling zit je vaak niet lekker in je vel. Je zit vaak in je hoofd. En je kunt je onrustig, futloos, gespannen en onzeker voelen.
De adem is een brug tussen lichaam en geest, die als je haar goed weet te gebruiken evenwicht en harmonie schept. Hoe mensen zich voelen is dus in grote mate van invloed op hun lichamelijke en geestelijke gezondheid, daarom is goed ademen zo belangrijk.
Ontspannings- en visualisatieoefeningen zijn een van de vele manieren om je lichaam en geest tot rust te brengen, te ontspannen en zo contact te krijgen met je eigen 'IK'. Op deze manier kun je jezelf genezen van veel spanningen en leer je het leven accepteren zoals het komt!
Door adembewustwording leer je (weer) op een natuurlijke manier te ademen. Door middel van bepaalde ademtechnieken leer je bewust te ademen en wordt de natuurlijke, oorspronkelijke manier van ademen benut. Bij de ademhalingstechnieken leer je jezelf te concentreren op een bepaald punt, het zogenaamde ademsteunpunt.

Adembewustwording voor kinderen:
Adembewustwording voor kinderen is kinderen leren en laten ervaren wat een juiste adem voor ze kan doen, meer in rust, meer in hun eigen kracht en in harmonie, blij en gelukkig zijn en in je eigen centrum geaard en veilig zijn.
Ademen is leven. Door het ademen ontstaat er een bewustwording. Hierdoor wordt je ook bewust van je eigen lichaam. Tegenwoordig ademen veel mensen heel oppervlakkig, we noemen dat een hoge ademhaling, een borstademhaling. Door deze hoge ademhaling zit je dan vaak niet lekker in je vel, je zit vaak in je hoofd, je kunt je onrustig, futloos, gespannen en onzeker voelen. Als baby hadden we allemaal een natuurlijke ademhaling. Bij een inademing zet je buik uit en wordt bol. Bij een uitademing valt de buik weer iets in.
De adem is een brug tussen lichaam en geest, die als je haar goed weet te gebruiken evenwicht en harmonie schept. Hoe kinderen zich voelen is dus in grote mate van invloed op hun lichamelijke en geestelijke gezondheid, daarom is goed ademen zo belangrijk. Kinderen goed leren ademen kan daarom positieve effecten hebben, hun natuurlijke energie wordt weer goed verdeeld. Daardoor worden de hersenen gevoed en komt er een aanzienlijke verbetering van de emotionele, geestelijke en lichamelijke balans tot stand.
Door de lessen adembewustwording leert het kind (weer) op een natuurlijke manier te ademen. Door middel van bepaalde ademtechnieken leert het kind bewust te ademen en wordt de natuurlijke, oorspronkelijke manier van ademen benut. Bij de ademhalingstechnieken leert het zich te concentreren op een bepaald punt, het zogenaamde "ademsteunpunt".
Dit natuurlijke steunpunt voor de adem (1 centimeter onder de navel) geeft het kind, (wanneer het er voldoende op heeft geoefend), twee voordelen:

  • De natuurlijke en oorspronkelijke ademhaling zal zich gaandeweg steeds beter ontwikkelen en vanzelf laag blijven, diep vanuit de buik en op het steunpunt. Dat geeft het kind een automatische basis van kracht, stabiliteit, harmonie en veiligheid, die almaar stabieler en sterker zal worden.
  • Wanneer het kind eenmaal geleerd heeft om met zijn adem bewust naar het steunpunt te gaan dan zal het door dat te doen veel beter opgewassen zijn tegen moeilijke situaties; Thuis, op school, bij het sporten, als het wordt gepest of ergens verdrietig om wordt, waar en wanneer dan ook. Het kind kan dan door middel van de ademhaling het voelen samen met het denken bewust naar binnen richten daarvoor het steunpunt als steun gebruiken en is daardoor als het ware niet langer "overgeleverd" aan wat er in de buitenwereld gebeurt.
Als het kind goed in het steunpunt is en er een goed contact met de beleving van de adem is in de buik zal het kind vanzelf in een diepe ontspanning komen en er zal diepe rust in het lichaam, het gevoel en het denken zijn.

Ontspannings- en visualisatie oefeningen
Visualisatie gebruiken we niet alleen om onze prestatie of gezondheid te verbeteren, maar ook om te ontspannen. We creŽen een mentaal beeld waarin we spanning oplossen en onszelf in een omgeving van totale rust en ontspanning bevinden.
Onze geest en lichaam reageren sterk op de beelden die we zelf oproepen. Een rustige geest staat evenredig met een ontspannen lichaam.
Bij visualisatie is het belangrijk om zoveel mogelijk gewaarwordingen van zien, horen, voelen, ruiken en proeven te beleven.
We maken onszelf een voorstelling waarin we totaal relaxed in een rustige omgeving zijn. We kleuren de voorstelling in met details van bijvoorbeeld een mooie natuur met strand en bomen, golven, dieren, zonneschijn, wind, lekker weer, vrienden en rust.

Visualisatie is een van de vele manieren om je geestelijke blokkades te herkennen.
De kans te nemen om ze op te lossen en zo vrij te zijn. Het is goed om je lichaam en geest tot rust te brengen, te ontspannen en zo contact te krijgen met je eigen "IK". Op deze manier kun je jezelf genezen van veel spanningen en leer je het leven accepteren zoals het komt!

Lichaamsoefeningen
Lichaamswerk biedt handvatten om door middel van uitgekiende lichaamsoefeningen opnieuw contact te maken met het lichaam en de daarin opgeslagen spanningen. Men wordt zich bewuster van de lichaamssignalen.
Lichaamswerk beÔnvloedt de vitaliteit van het lichaam als ondersteunende kracht voor psychische processen.
Het verbetert de totale energetische doorstroming van het lichaam waardoor er ontspanning kan komen in gespannen spieren.
De persoon wordt zich bewust van zijn emoties en wordt emotioneel vaardiger.
Het ontwikkelingsproces dat mensen kunnen doormaken wanneer ze met lichaamswerk aan de slag gaan bestaat uit drie fases.

Fase 1 Lichaamsbewustzijn
Fase 2 Zicht en sturing krijgen op hoe wij mensen ons leven leiden.
Fase 3 De mogelijkheden ontdekken om in het hier en nu te leven vanuit een innerlijke bron van liefde en zijn.

In fase 1 komt de nadruk te liggen op:
Het leren voelen.
Het leren bij emoties te blijven.
Het opnieuw leren uiten van emoties.
Het versterken van de persoonlijkheid.

In fase 2 worden de vaardigheden uit fase 1 gebruikt en komt daarbij de nadruk te liggen op:
Het verband tussen emoties en denken herkennen. Het ontdekken van gewoontes, patronen, aannames, overtuigingen en innerlijke waarden.
Het ervaren dat gevoel een kompas kan zijn van waaruit je kunt leven.
Het opnieuw contact leren maken met de intu?ie

In fase 3 worden de vaardigheden uit fase 1 en 2 gebruikt en komt daarbij de nadruk te liggen op:
Het ontdekken van het verschil tussen persoonlijkheid en de essentie van het leven.
Het leven vanuit het hier en nu.
De betekenis van bewust en aanwezig te zijn.
Het ervaren van stilte.
In alle fases geeft het lichaam gerichte groeiproces de mogelijkheid om met de aandacht naar de binnenwereld te gaan om deze vervolgens gestalte te geven in de buitenwereld.
Dit resulteert uiteindelijk in het bewust worden van het samenvallen van dat wat een mens doet en dat wat een mens is.

Samenwerkingsoefeningen
Door middel van speelse oefeningen leren de kinderen samenwerken en vertrouwen krijgen in elkaar. Het leren vertrouwen in jezelf en in de ander staat bij deze spelletjes en oefeningen centraal. Wanneer iemand zich kwetsbaar durft op te stellen en in jou vertrouwen heeft, geeft dit een bijzonder gevoel. Het roept een gevoel van bescherming op. Je wordt deelgenoot van het gevoel van de ander en voelt je daardoor verantwoordelijk voor de ander. Als je zelfvertrouwen en vertrouwen in de ander hebt, durf je je gevoel te tonen, durf je je kwetsbaar op te stellen. Je hoeft niet meer zo je best te doen jezelf te verdedigen, omdat je door de ander eerder beschermt dan gekwetst wordt. Je mag en kan jezelf zijn! Dit betekent, dat je je eigen grenzen leert voelen. Je mag ook gerust "nee" zeggen als je een oefening nog niet aandurft. Je eigen grenzen en andermans grenzen respecteren is een leerproces in deze oefeningen en spelen.

Creatieve technieken
De creatieve technieken hebben als doel om door middel van verschillende materialen en spelvormen, zoals schilderen, kleien, tekenen, poppenspel, rollenspel en vrijspel dichter bij de onbewuste beleving van een kind te komen.
Creativiteit is een gericht hulpmiddel om spelenderwijs inzicht te krijgen in de dingen die bij een kind spelen. Om op een fijne en rustige manier te kijken naar hoe het kind in de wereld staat en wat het kind belemmert. Zo kunnen vastzittende patronen, lichamelijke klachten, emoties, blokkades opnieuw worden geraakt waardoor ze door middel van creativiteit/expressie naar buiten kunnen komen en uitgewerkt kunnen worden.
Om op onbewust niveau tot heling te komen en weer tot vrije uiting, plezier en doorstroming te komen.

Helend tekenen
Door helend tekenen worden je gevoelens in lijn, vorm en kleur zichtbaar en kom je weer in contact met je eigen helende energie.
Helend tekenen biedt de mogelijkheid je gevoelens creatief te uiten en te ontdekken dat het een rustpunt in je leven kan zijn.
Zo leer je beter naar je gevoel te kijken en luisteren, waardoor je beter contact krijgt met jezelf . Problemen worden uitdagingen die gemakkelijker kunnen worden opgelost. Je zelfvertrouwen groeit doordat je steeds beter weet wat jij nodig hebt en daarnaar kunt handelen.
Het kan je helpen d.m.v. gerichte oefeningen je evenwicht te hervinden of te behouden. Het brengt je dichter bij je kern, werkt voedend en ontspannend. Helend tekenen kan ook jou helpen je leven op een ontspannen, creatieve wijze meer in evenwicht te brengen.

Systemisch werk
Ons hele leven maken we deel uit van systemen. Als eerste zijn we onderdeel van een familiesysteem. De manier waarop we ons laten zien heeft alles te maken met de manier waarop we hebben gefunctioneerd in ons gezin van herkomst. Hoe het was, waar je mee verbonden bent, kenmerken van ons systeem van herkomst blijven in onszelf doorklinken.
De school is ook een systeem, waar een kind een deel van zijn leven in doormaakt. Het systemisch werk geeft de mogelijkheid om inzicht te krijgen in dynamieken die er spelen, waardoor het mogelijk wordt om meer met de stroom mee te gaan.
Er zijn drie basisprincipes(natuurwetten) in systemen werkzaam:
1.   Binding: iedereen heeft recht op een plek in het systeem.
2.   Volgorde: elke plek staat in een rangorde tot elkaar.
3.   Geven en nemen: geven en nemen dienen met elkaar in balans te zijn.

Rouwverwerking voor kinderen
In praktijk De Vlieger geef ik aan kinderen rouwbegeleiding. Ik begeleid kinderen die door de dood een dierbaar persoon verloren hebben. Ik help hen het verlies een plek te geven in hun leven, zodat ze (weer) verder kunnen groeien. Ook kinderen die op een ander gebied een verlies (hebben) ervaren zoals het verlies door een echtscheiding kunnen bij De Vlieger terecht voor begeleiding. Een dierbaar persoon verliezen is voor kinderen een ingrijpende gebeurtenis. De reactie op het verlies kunnen tot uiting komen in allerlei gevoelens en emoties zoals boosheid, pijn, angst, verdriet, schuldgevoelens en/of lichamelijke klachten. Dit kan voor kinderen enorm verwarrend en intens zijn.
In het contact en de begeleiding met kinderen is er ruimte voor wie ze zijn en wat ze nodig hebben. Ik bied erkenning voor het verlies en het verdriet, zodat de kinderen zich veilig voelen en aan het verdriet durven en kunnen werken. Ik ontmoet de kinderen in hun eigen belevingswereld door te werken met verschillende begeleidingsvormen.

Rouwverwerking voor volwassenen
In mijn praktijk geef ik ook aan volwassenen rouwbegeleiding. Ik begeleid mensen die door de dood een dierbaar persoon verloren hebben. In de sessies maak ik gebruik van gesprekken, systemisch werk, ontspanningsoefeningen en cranio sacraal relaxatie, waardoor de persoon meer rust en balans in zijn lichaam en geest ervaart, waardoor hij beter in het dagelijks leven kan functioneren. En zo ook het verlies een ďplekĒ in het leven kan geven. Door het overlijden van onze eerste zoon aan het eind van de zwangerschap en het overlijden van onze 8 jarige jongste zoon, heb ik aan de lijve ervaren wat het is om een dierbaar persoon te verliezen en hoe een rouwproces kan verlopen.